פילה לברק-בציפוי פאנקו ונגיעות קצח על מצע חסה בליווי לימון/צ'ימצורי